Foto: Artur Marciniec/Fotolia

En läkares livslön uppgår i snitt till 26,1 miljoner kronor, medan livslönen för den som börjar arbeta direkt efter gymnasiet beräknas till 17,2 miljoner kronor, en skillnad på 59 procent. Redan vid 33 års ålder har läkaren tjänat in kostnaden för sin utbildning, enligt Sacos beräkningar.

Det gör läkarutbildningen till den mest lönsamma högskoleutbildningen, enligt Saco. Näst mest lönsam är juristutbildningen med en livslön på 23,6 miljoner kronor. Den genomsnittliga livslönen för akademiker i stort ligger på 19 miljoner kronor, vilket är 16 procent mer än för den med enbart gymnasium.

Men det finns också högskoleutbildningar som innebär en ekonomisk förlustaffär, bland andra lärare, socionom och arbetsterapeut. Livslönen för en lärare med inriktning på grundskolans år 1-6 blir 2 miljoner kronor lägre jämfört med livslönen för den med enbart gymnasium. 40 procent av de högskoleutbildningar som Saco studerat innebär en ekonomisk förlust, enligt analysen.

Läs mer om livslöner på Saco.se.