Trots spekulationer om att skandalen skulle leda till att universitet skulle falla i internationella rankningar har farhågorna inte infriats, skriver Leijonborg på DN Debatt. Han pekar på den färska rankningen från tidningen Times Higher Education, där KI ligger kvar på samma placering (28), som ett exempel.

Enligt Lars Leijonborg beror det på till stor del på KI:s sätt att hantera krisen efter Paolo Macchiarinis forskningsfusk. »Sedan affären exploderat har mycket gjorts rätt«, skriver den avgående styrelseordföranden och tidigare partiledaren för Liberalerna som samtidigt vädrar en oro för skandalens eventuella konsekvenser i form av minskade anslag.

»De ekonomiska ramarna för årets forskningsproposition innebär att regeringen påtagligt slår av på takten när det gäller ökningen av forskningsresurser. Den kommande perioden kommer den att ligga på 2,8 miljarder kronor, mot 5,0 miljarder i den proposition som jag fick lägga 2008 och 4,0 miljarder i den som kom 2012«, skriver Lars Leijonborg i debattartikeln.

En annan sak som han oroar sig för är att skandalen ska leda till att akademins frihet inskränks och ersätts av ökad politisk styrning:

»Det är sant att KI:s akademiska ledarskap fallerade, men även i en sådan situation borde det finnas kraft att hålla på viktiga principer – som att förstå den tydliga gräns som lagen drar mellan styrelsernas roll och det akademiska, kollegiala ansvaret. Det är synd att de här principerna tycks väga så lätt, för det är väl belagt att en hög grad av autonomi är en viktig framgångsfaktor för universitet.«

De båda tidigare rektorerna Anders Hamsten och Harriet Wallberg avgick på grund av skandalen. Hamsten valde själv att göra det efter att hans beslut att fria Macchiarini från forskningsfusk ifrågasattes kraftigt. Wallberg petades i sin tur från sin post som universitetskansler av regeringen.

Bägge har dock kvar sina grundanställningar som professorer vid KI, rapporterar Vetenskapsradion. Det innebär även att det är möjligt för dem att sitta kvar i Nobelförsamlingen på KI.

I radioinslaget säger KI:s ledning att de tidigare rektorerna just nu är tjänstlediga men vill inte ge någon kommentar om framtiden för Hamsten och Wallberg, annat än att frågan diskuteras.