ISF har granskat 700 000 läkarintyg som skickades in till Försäkringskassan mellan 2010 och 2014. I det första läkarintyget får män i genomsnitt 2,8 dagar längre sjukskrivning än kvinnor. I det andra läkarintyget får männen i genomsnitt 1,8 dagar längre sjukskrivning än kvinnor.

Mönstret återfinns i hela landet, även om skillnaderna mellan mäns och kvinnors läkarintyg skiljer sig åt mellan olika regioner och landsting. I Jämtland Härjedalen sjukskrivs män i genomsnitt 5,1 dagar längre än kvinnor, medan skillnaden i Västmanland är 1,6 dagar.

Skillnaderna finns för de flesta diagnoser som omfattas av rapporten.

– För att uppnå en jämställd sjukskrivningsprocess behöver hälso- och sjukvården utveckla strategier för att bryta könsstereotypa mönster, säger Ola Leijon, en av författarna till rapporten »Läkares sjukskrivning av kvinnor och män«, i ett pressmeddelande.

Studien förklarar inte skillnaderna i sjukskrivningstid, men stora oförklarliga skillnader i sjukskrivningstid mellan kvinnor och män är inte rimliga, skriver generaldirektören Maria Hemström-Hemmingsson i sitt förord.

I rapporten föreslås olika insatser för att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning. Bland annat föreslås studier av läkares sjukskrivning av kvinnor och män i olika landsting och regioner och mellan olika vårdformer och läkarspecialiteter, och även kompetenssatsningar i försäkringsmedicin, där en jämställd sjukskrivningsprocess bör vara en viktig del av utbildningen.