Gabriel Wikström skriver i debattatikeln i Dagens Nyheter att han fått statsministerns uppdrag att öka tillgängligheten i vården. Ett av de största problemen med dagens situation, menar Gabriel Wikström, är den stora personalbristen vilken leder till att alltför många anställda tvingas ägna sin tid åt annat än patientkontakt, exempelvis administrativa uppgifter.

Ett antal punkter formuleras för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken. Bland annat ska primärvården stärkas i enlighet med slutsatserna från utredningen »Effektiv vård«, försöksverksamhet med patientkontrakt ska inledas och vårdgarantin ska utvecklas. Bättre digitala verktyg ska minska administrationsbördan och ekonomiska resurser flyttas från sjukhusvården till primärvården.

Det senare kan komma att göras med tvång, säger Gabriel Wikström till Dagens Medicin.

– Vi får inte vara rädda för att använda lagstiftning för att sätta ramarna för primärvården, säger han till tidningen.

Detta är just vad såväl Läkarförbundet som Distriktsläkarföreningen (DLF) har efterlyst. I en artikel i Läkartidningen nr 38/2016 säger DLF:s ordförande Ove Andersson:

– Om man tittar historiskt har landstingen aldrig lyckats vända det här på egen hand, för när man står med en begränsad kassa och lokala vårdbehov har man oftast prioriterat »tyngre« behandlingar och vård.

Gabriel Wikström lyfter också fram att tillgängligheten är en viktig del i regeringens överenskommelser om sjukvården med Sveriges Kommuner och landsting (SKL). SKL har dock tidigare ställt sig negativa till en lagstiftning om primärvårdens uppdrag:

– Man måste ha ett system som medborgarna känner igen sig i, därför är det en poäng att bygga en nationell vision så att folk förstår hur vårdapparaten är tänkt att fungera. Men den måste inrymma en sådan flexibilitet att du kan bygga en primärvård på Södermalm i Stockholm som ser väldigt annorlunda ut än den man bygger i Dorotea, och det är den stora fördelen med att slippa en statlig lag som ska reglera detta, sa Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, till Läkartidningen tidigare i år.