Strejken, som har pågått sedan 7 september, är den längsta sjukhusstrejken i norsk historia. Och någon lösning är inte i sikte.

Grunden i konflikten mellan den fackliga centralorganisationen Akademikerne och arbetsgivarorganisationen Spekter handlar om läkarnas arbetstider. Under onsdagen träffades parterna hos Riksmekleren, men mötet blev resultatlöst enligt Akademikerne. 

– Jag beklagar att vi inte hittade en lösning. Detta betyder att konflikten och oron på sjukhusen fortsätter, säger Rune Frøyland, chef för Akademikerne Helse.

Totalt är 595 anställda vid 15 sjukhus uttagna i strejk. Som Läkartidningen tidigare har skrivit trappades strejken nyligen upp när 26 läkare och psykologer vid ytterligare två sjukhus togs ut i strejk.