Rättsmedicinalverket, RMV, har undersökt hur så kallade nätdroger, nya droger som inte hunnit bli narkotikaklassade, är kopplade till dödlighet. Enligt de preliminära resultaten har dessa typer av droger påträffats i kroppen på 388 döda sedan 2007. I åtminstone 135 av dessa fall tror man att personerna dött som en direkt följd av förgiftning.

– Dödsfallen har ökat ganska ordentligt. De dök upp för första gången 2007 och sedan har det varit en stadig ökning sen dess – de allra flesta under de senaste åren, säger Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket till Ekot.

Undersökningen som Rättsmedicinalverket gjort sträcker sig fram till 2015, och innefattar de obduktionsärenden som RMV haft där man påvisat dessa typer av nya psykoaktiva substanser i de rättskemiska analyserna.

En förklaring till att dödligheten ökar kan vara att det är svårt att veta exakt vad de nya drogerna innehåller, och att de kan vara svåra att dosera. Enligt Ekot har det under de senaste tre åren dykt upp omkring 60 nya substanser per år.

– Det är väldigt mycket en katt- och råttalek när lagstiftningen hela tiden släpar lite efter. Så är det tyvärr, säger Gisela Pettersson.