Grunden i konflikten mellan den fackliga centralorganisationen Akademikerne och arbetsgivarorganisationen Spekter handlar om läkarnas arbetstider. Läkarna vill ha gemensamma avtal om till exempel jourtjänstgöring. Spekter vill å sin sida kunna schemalägga den arbetstiden individuellt för varje enskild läkare.

Eftersom strejken nu pågått i 30 dagar ska parterna i morgon onsdag träffas hos Riksmekleren, motsvarigheten till svenska statliga Medlingsinstitutet.

– Då hoppas vi att vi kan komma fram till en lösning, säger Marit Hermansen, ordförande i Den norske legeforening, Norges läkarförbund.

Vad händer om ni inte kommer överens?

– Då fortsätter konflikten och då är det fortsatt strejk. Vi har i denna konflikt upplevt att det är stor kampvilja där ute, så då hamnar vi egentligen tillbaka där vi är i dag, säger Marit Hermansen.

Hur långvarig kan strejken bli?

– Motståndet mot arbetsgivaren är stort, och viljan att strejka är stor. Vi förbereder oss på att kunna strejka länge.

Totalt är 595 anställda vid 15 sjukhus uttagna i strejk. Utöver läkare är även tandläkare, psykologer, jurister, ekonomer och ingenjörer uttagna.

Akutvård, cancerbehandling och barnsjukvård är några av de verksamheter som ska vara fredade från strejken.