– Tidigare har det inte funnits någon reglering kring detta alls, och det har varit en vanlig missuppfattning att det tar två år att få en dubbelspecialisering, säger Helena Scarabin, enhetschef på Socialstyrelsen.

Det är Europaparlamentets och Europeiska unionens råds direktiv om yrkeskvalifikationer som nu implementeras i svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Alla läkare som vill eller håller på̊ att specialisera sig i flera specialiteter påverkas.

En specialiseringstjänstgöring omfattar minst fem år enligt Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). De nya reglerna innebär att max hälften av en tidigare ST kan tillgodoräknas av läkare som vill ha ytterligare en bas-, gren- eller tilläggsspecialitet.

– Detta är ett tvingande EU-direktiv och innebär att läkare som påbörjat en ST måste planera så att den är i enlighet med de nya bestämmelserna, säger Helena Scarabin.

Bestämmelsen gäller för ST enligt både SOSFS 2015:8 och SOSFS 2008:17 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring) samt för de specialitetsutbildningar som inte omfattas av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och därmed inte erkänns automatiskt i andra EU-länder.

Att Sverige, till skillnad från många andra europeiska länder, har kvar AT har ingen betydelse i detta fall.

– Reglerna är fortfarande så att allmäntjänstgöring inte får räknas med i en specialiseringstjänstgöring, säger Helena Scarabin.