Landstingen och regionerna har sedan tidigare beslutat att koncentrera sju ovanliga åtgärder inom cancervården till ett fåtal sjukhus, se lista nedan. Nu föreslår RCC en koncentration av ytterligare tre behandlingar: kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer och lokalt avancerad bukspottskörtelcancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer. 

Enligt ett pressmeddelande från RCC står landets hälso- och sjukvårdsdirektörer, landstings- och regiondirektörer unisont bakom förslaget. Även politikerna i Sveriges Kommuner och landstings sjukvårdspolitiska delegation har uttalat sitt stöd, enligt RCC.

Beslut i frågan väntas fattas senast 1 april 2017. Förändringen beräknas träda i kraft från och med 1 november 2017.

Här ska den komplicerade cancervården ges

Redan beslutade diagnoser och vårdenheter:

Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
Akademiska sjukhuset
Norrlands universitetssjukhus
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes universitetssjukhus

CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
Akademiska sjukhuset
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes universitetssjukhus

Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
Karolinska universitetssjukhuset
Skånes universitetssjukhus

Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes universitetssjukhus
Universitetssjukhuset Linköping

Kirurgi i botande syfte vid analcancer
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes universitetssjukhus

Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kirurgi i botande syfte vid peniscancer
Skånes universitetssjukhus
Universitetssjukhuset Örebro

Nya rekommenderade diagnoser och vårdenheter:

Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset