Bakgrunden till anmälan är att expertgruppen  för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, utrett och kritiserat två av Macchiarinis vetenskapliga artiklar. I anmälningarna menar Macchiarini nu att CEPN inte hanterat fallen med tillräcklig integritet, självständighet och professionalism. Dessutom menar han att CEPN inte följt den europeiska uppförandekoden inom forskning, The European code of conduct for research integrity.

I ett av fallen, som rör en artikel med en felaktig bild anser Macchiairini bland annat att det var fel att han inte fick uttala sig innan CEPN fattade beslut och offentligt riktade kritik mot honom, samt att samtliga författare till den aktuella artikeln kritiserades.

Macchiarini riktar även kritik mot att CEPN haft bristande opartiskhet och inte redovisat intressekonflikter hos dem som varit involverade i utredningarna. Nu vill han att fallen ska få en rättvis prövning av oberoende experter.

Vidare menar han att CEPN låtit sig påverkas av det stora trycket från allmänheten i sina bedömningar av dessa vetenskapliga artiklar.

Läs om CEPN:s beslut:

CEPN: Macchiarini skyldig till fusk

Macchiarini kritiseras för oredlighet i ännu ett ärende