Rapporten har räknat ihop direkta kostnader för sjukfrånvaro, exempelvis sjuklön och pensionsavsättningar vid sjukdom, med indirekta kostnader för produktionsbortfall, det vill säga värdet av det arbete som inte blir utfört.

Med det sättet att räkna visar resultaten i rapporten att sjukfrånvaron kostar kommuner och landsting över 20 miljarder kronor varje år. Dessa kostnader kan dock minska dramatiskt om sjukfrånvaron går ner. Enligt rapporten handlar det om sammanlagt 6,7 miljarder kronor.

Bland landstingen hade Landstinget Västernorrland högst sjukfrånvaro med 7,3 procent. Lägst hade landstinget i Kalmar län och Region Halland med fem procents sjukfrånvaro. I ett exempel i rapporten skulle Landstinget Västernorrland uppskattningsvis kunna sänka sina kostnader för sjukfrånvaro med nästan en tredjedel om de kom ner i samma nivåer av sjukfrånvaro som finns i Halland och Kalmar.

I rapporten finns även ett antal punkter och förslag för att få ner sjukfrånvaron. Det handlar bland annat om förebyggande arbete där företagshälsovården och systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress nämns som två viktiga saker.

Utöver detta krävs att medarbetares kompetens används på rätt sätt och att det måste finnas marginaler i bemanningen för att till exempel kunna möta och hantera att medarbetare blir sjuka. 

Dessutom menar man att personalens hälsa måste upp på den politiska dagordningen. Kommuner och landsting bör synliggöra och följa arbetsmiljön och analysera kostnaderna. Vision vill även se att arbetsmiljöfrågorna följs upp på ett bättre sätt och att ansvariga politiker bör känna till nivån på till exempel sjukskrivningar, personalomsättning och hur arbetsbelastningen upplevs.

– Det kommer krävas ett hårt arbete för att få friskare arbetsplatser. Men det är värt alla ansträngningar, eftersom vinsterna för enskilda individer, arbetsgivarna och samhället i stort är så uppenbara, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i ett pressmeddelande.

Läs hela Visions rapport här.