Foto: Fotolia/IBL

En av anledningarna till att regeringen vill utreda frågan närmare är att pappersrecept är svårare att följa upp jämfört med elektroniska recept, och därmed lättare att missbruka. Tanken är att pappersrecept i framtiden endast ska användas vid specifika undantag. Dessutom ska utredningen, som ska utföras av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, komma med förslag på lämplig tillsyn så att den nya föreslagna huvudregeln efterlevs.

– För att vi ska kunna följa upp alla läkemedel måste recepten vara elektroniska. Då kan vi lättare undvika både medvetna och omedvetna fel, och öka patientsäkerheten. Det kommer i förlängningen att rädda liv, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen ska redovisas senast den 15 december 2017.