Sjukdomar som i större utsträckning drabbar kvinnor än män har fortfarande en tendens att nedprioriteras inom hälso- och sjukvården, skriver regeringen i ett pressmeddelande. För att komma tillrätta med det har regeringen därför, inom ramen för budgetöverenskommelserna med Vänsterpartiet, beslutat om ett antal satsningar för att stärka kvinnors hälsa.

Det rör sig bland annat om pengar till förlossningsvården, avgiftsfri screening för mammografi och gratis preventivmedel för personer under 21 år, det senare från och med 1 januari 2017. Primärvårdens arbete med kvinnors hälsa ska prioriteras, och nationella riktlinjer för endometrios ska tas fram. 

Nu ger regeringen Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, i uppdrag att följa upp och analysera dessa satsningar.

– Det är viktigt att vi kan se vilken effekt satsningen får, och vilka insatser som får störst genomslag. Därigenom kan vi också underlätta för att sprida lyckade exempel över landet, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), i pressmeddelandet.