Det är andra faktorer än avtalsformen som styr löneutvecklingen, enligt resultaten i rapporten. Genom att till exempel byta jobb eller tjänst kan lönen få en rejäl skjuts uppåt.

Studien är enligt Saco den första som granskar löner för akademiker som täcks av olika avtalskonstruktioner. I den granskas individuell löneutveckling mellan 2013 och 2014 i fyra Sacoförbund.

Läkarförbundet ingår dock inte i studien, utan den omfattar endast Naturvetarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna.

Det första sifferlösa avtalet slöts 1992, och sedan dess har avtalskonstruktionen blivit vanlig. Lönen förhandlas lokalt utan garanterade nivåer. I dag täcks en fjärdedel av arbetskraften av sådana avtal. Vanligast är det bland Saco-medlemmar och akademiker i offentlig sektor. Samtidigt har avtalet bland annat sagts sabotera den svenska lönemodellen och leda till för höga löneökningar. Men det stämmer inte, enligt studien. Den genomsnittliga löneutvecklingen har varit densamma för anställda som täcks av avtal med respektive utan siffror.

– Alla har åsikter om sifferlösa avtal, men ingen har tagit reda på hur det faktiskt ser ut förrän nu. Vår studie visar att det är dags att gräva ner stridsyxan och i stället fokusera på hur vi bäst kan utveckla en väl fungerande lokal lönebildning, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Det nuvarande fyraåriga avtal som slöts 2013 mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och landsting/Pacta är delvis sifferlöst. För de två första åren fanns ett centralt angivet löneutrymme (2,2 procent), medan de två sista åren – 2015 och 2016 – är sifferlösa. Arbetsgivaren har länge velat ha ett sifferlöst avtal, men Läkarförbundet har stretat emot.

Som Läkartidningen tidigare har skrivit, har modellen enligt Läkarförbundet inte heller varit någon succé för läkarkåren, sett till utfallet förra året.

– Man kan fråga sig om det är möjligt eller rimligt att ha sifferlösa avtal om det inte fungerar bättre. Det har varit väldigt varierande över landet. Det har fungerat på vissa håll, men för stora grupper har det tyvärr inte fungerat tillfredsställande, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i en tidigare artikel.