En av orsakerna till att myndigheterna avblåst strejken var att ledningen för Nordlandssykehuset varslat om att de inte längre kunde garantera akutsjukvården vid sjukhuset. Det gjorde att arbetsmarknadsministern Anniken Hauglie beslutade att konflikten ska avgöras i en så kallad »tvungen lønnsnemd«, ett slags tvångsåtgärd som regeringen kan införa för att stoppa en arbetsmarknadskonflikt om det finns fara för liv och hälsa.

– Strejk är parternas ansvar. Det är inte en önskad situation att en konflikt mellan parter i arbetslivet ska sluta på statsrådens bord. Så som situationen utvecklat sig har jag emellertid inte något val, säger Anniken Hauglie till VG.

Beslutet innebär att strejken avslutas och att de anställda som varit ute i strejk går tillbaka till arbetet.

Rune Frøyland, förhandlingsledare på den fackliga centralorganisationen Akademikerne, är kritisk till beslutet.

– Detta har varit en mycket ansvarsfull strejk och tvungen lønnsnemd löser inte den reella konflikten. Tillitskrisen och oron på sjukhusen kommer att fortsätta – bara på mindre arenor, säger han i ett pressmeddelande.

När regeringen grep in under gårdagseftermiddagen hade Akademikerne totalt 628 läkare, psykologer, civilingenjörer, jurister, tandläkare och samhällsvetare ute i strejk.

Sjukhusstrejken i Norge startade 7 september.

Tidigare artiklar om sjukhusstrejken i Norge:

Sjukhusstrejk i Norge trappas upp

Ny upptrappning i sjukhusstrejken i Norge