Som Läkartidningen tidigare har berättat smygfilmade läkaren unga pojkar, deras föräldrar, syskon och sjuksköterskor i samband med läkarundersökningar på skolor i området. Undersökningarna gällde olika problem med könsorganen. Läkaren skapade sedan filmer med musik och närbilder på pojkarnas könsorgan.

Ursprungsfilmerna är mellan fyra och tio minuter långa, och består till 85–95 procent av medicinsk rådgivning, enligt överklagandet. Samtliga medicinska undersökningar har beskrivits som relevanta i förhållande till orsaken för läkarbesöket.

En sexuell posering är en utstuderad kroppsställning med en otvetydig sexuell karaktär, och det som skolläkaren filmade var en helt vanlig läkarundersökning utan sexuella inslag, skriver skolläkarens ombud. Därför är det angeläget att Högsta domstolen prövar frågan om vilka situationer som omfattas av uttrycket sexuell posering, skriver skolläkarens ombud vidare.

»Den omständigheten att filmerna i efterhand redigerats saknar betydelse för denna bedömning«, skriver ombudet i sitt överklagande.

Ombudet för åtta av de barn som fotograferades har också överklagat domen gällande de skadestånd för sveda och värk som Svea hovrätt ogillade. Enligt överklagandet har Svea hovrätt uttalat att barnen utsattes för sexuella övergrepp, men att skadestånd för sveda och värk kräver allvarligare sexuella övergrepp än vad som är aktuellt i de här fallen, och att det krävs en medicinskt påvisbar effekt av brotten.

Ombudet skriver i överklagandet att det är viktigt att det klarläggs vad som gäller för skadeståndsersättning för sveda och värk enligt schablon.

Riksåklagaren har också överklagat den friande domen för 30 fall av kränkande fotografering. 

Hovrätten sänkte tingsrättens dom

Läkaren dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse och närmare 800 000 kronor i skadestånd till totalt 42 målsägare. Han dömdes för två fall av sexuellt övergrepp mot barn, ett 30-tal fall av grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering vid 33 tillfällen, 30 fall av kränkande fotografering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Svea hovrätt ansåg att samtliga åtal för utnyttjande av barn för sexuell posering var styrkta. Brotten ansågs som grova eftersom läkaren utnyttjat att barnen befunnit sig i en utsatt situation. 

Hovrätten frikände skolläkaren i samtliga fall av kränkande fotografering. Hovrätten bedömde inte att de undersökningsrum, där fotograferingarna skedde, var sådana utrymmen som omfattas av vare sig lagen om kränkande fotografering eller förarbetena till den.

Svea hovrätt sänkte fängelsedomen till tre år och sänkte också skadeståndet i elva fall och lämnade det utan bifall i 18.