Som Läkartidningen tidigare rapporterat anmälde huvudskyddsombudet vid Västerbottens läkarförening i våras den dåliga arbetsmiljön på Kåge-Morö backe hälsocentral till Arbetsmiljöverket. Problemen bottnade framför allt i en akut läkarbrist, som i sin tur ledde till dålig arbetsmiljö, stor arbetsbelastning samt att den dåvarande verksamhetschefen valde att avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar.

Nu är situationen bättre, och den akuta krisen är löst med stafettläkare.

– Jag la ner krut på att försöka rekrytera ett större antal stafettläkare. Förvisso en kortsiktig lösning, men jag gjorde en mer omfattande förfrågan, så att de läkare som förhoppningsvis skulle våga chansa med oss inte skulle få en fullständigt orimlig arbetsmiljö, säger Anders Östblom, verksamhetsutvecklare vid Västerbottens läns landsting och den som tillträdde som tillfällig chef för hälsocentralen i juni i år.

Han menar att arbetsmiljön i dag är bättre, men att det fortfarande finns utmaningar i den nya situationen där fyra till fem stafettläkare varje vecka kompletterar de ordinarie läkarna som finns kvar på hälsocentralen.

– Det är en utmaning för alla, ingen nämnd ingen glömd. I princip kommer det en ny läkare till oss varje måndag. Några jobbar naturligtvis några veckor i stöten, men det är klart att det blir en speciell arbetsmiljö att hela tiden lära känna nya arbetskamrater och nya medarbetare. Hur väl lär man känna någon på två veckor? Men jag tycker att vi generellt har haft goda medarbetare i de stafettläkare som nu passerat revy, säger Anders Östblom, även om han medger att det just nu inte är läkarna, utan andra professioner, som står för kontinuiteten på Kåge-Morö backe.

När situationen var som värst på Kåge-Morö backe tvingades vårdpersonalen fokusera på de mest akuta sysslorna.

– När vi var allt för underbemannade skrev vi till exempel inga invaliditetsintyg eller läkarintyg för förlängt körkort. Vaccinationer var lågt prioriterade. Vi fick fokusera på den akuta sjukvården och försöka ta hand om de äldre och multisjuka, säger Susanne Lindqvist, distriktsläkare och lokalt skyddsombud vid Kåge-Morö backe.

Hon håller dock med om att arbetsmiljön blivit bättre. En konkret åtgärd som förbättrade arbetsmiljön och arbetsbelastningen kom till redan före sommaren.

Det gällde den så kallade bedömningslistan, där ärenden utöver den dagliga receptionslistan och de olika signeringslistorna hamnar. Det kan exempelvis vara receptförnyelser eller prover som ser udda ut, som sjuksköterskor eller läkarsekreterare skickar till läkarna för bedömning. Den nya ordningen blev att alla sådana ärenden skulle föras in i den dagliga receptionslistan.

– Då blev det synligt för alla andra att »men herregud, den här dagen ser ju full ut. Jag kan ju inte skicka det här ärendet dit«. Då var man tvungen att försöka lösa det på annat sätt, och det sattes av tid för den administrationen. Det blev en stor lindring. I och med att detta synliggjordes fick vi en bättre arbetsmiljö redan före sommaren, säger Susanne Lindqvist.

– När Arbetsmiljöverket kom hit var alltså en del av de risker och problem vi såg i arbetsmiljön redan åtgärdade. Vi hade fått en bättre arbetsmiljö, helt klart. Och vi tyckte också att det kändes mindre patientosäkert, fortsätter hon.

På frågan varför det är svårt att rekrytera fasta läkare till Kåge-Morö backe svarar Susanne Lindqvist att det inte bara är ett problem för Kåge-Morö backe, utan att det är ett problem för hela primärvården i Skellefteå.

– Det är svårt att rekrytera till en fast tjänst när alternativen finns. Man jobbar hellre som stafett via sitt bolag, även om man är kontinuerligt på ett ställe, för då kan man bestämma själv när man är ledig på sommaren och om man ska gå jourer eller inte. Man dikterar sina egna villkor.

– Det är bara att hoppas att nya ST-läkare får en annan inställning när dom är klara. Men de stafetter vi har haft, som varit i slutet av sin ST eller nyligen färdiga ST-läkare, har inte verkat intresserade av att ta en fast tjänst. Varken här eller i sina hemlandsting, säger Susanne Lindqvist.