33 sjuksköterskor, drygt hälften av barnsjuksköterskorna vid Helsingborgs lasarett, har sagt upp sig från barnakuten, barnavdelningen och neonatalavdelningen och kommer att sluta den 23 december om de inte får igenom sina krav om bättre arbetsvillkor.

Barnläkarna på lasarettet är mycket bekymrade över situationen inom den redan hårt pressade barnsjukvården. Enligt dem finns det en stor risk att lasarettet tvingas dra ned kraftigt på barnsjukvården om inte ledningen får sjuksköterskorna att stanna.

»Utan dagens barnavdelningar och barnakut kommer flera hundra barn och gravida kvinnor att behöva transporteras med ambulans till andra sjukhus i och utanför Skåne«, skriver barnläkarna i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad.

– Vi är jätteoroliga. Vi har sett hur svåra konsekvenserna har blivit på andra sjukhus som drabbats av massuppsägningar av sjuksköterskor.  Det tar många, många år att bygga upp en fungerade verksamhet igen, säger barnläkaren Christian Penno och fortsätter:

– Vår farhåga är att ledningen tror att man ska kunna lösa uppsägningarna med nyrekryteringar. Men då försvinner många års erfarenhet och om man tar in nyutbildade sjuksköterskor tar det många år innan de blir självgående.

Han varnar också för att barnläkare kommer att söka sig bort från lasarettet.

– Rustar man ned en mycket väl fungerande – och på läkarsidan välbemannad – barnklinik måste även vi läkare som är inriktade på slutenvård snart börja se oss om efter andra jobb.

Ytterligare en konsekvens blir att utbildningsverksamheten drabbas, enligt barnläkarna.

– Vi kommer att tappa ST-läkare. Vi kan inte ha en ST-utbildning i längden om vi inte har en ordentlig slutenvård, säger Christian Penno.

Vad hoppas ni att debattartikeln ska leda till?

– Vi hoppas att ledningen och sjuksköterskorna kan komma överens, så att de som inte redan har hittat nya jobb stannar kvar.

Men än så länge har ingen sådan överenskommelse nåtts. Steen Ekdahl, som är divisionschef i Skånevård sund, säger till Helsingborgs Dagblad att han förstår barnläkarnas oro. 

– Nu är det ju inte alla sjuksköterskor som slutar och vi fortsätter att rekrytera nya, men det tar tid. Under en period kommer vi att ha en minimerad verksamhet och det blir en utmaning för hela Region Skåne.

Helsingborgs lasarett har, som Läkartidningen tidigare skrivit, länge haft problem med överbeläggningar. Nyligen kritiserades lasarettet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Då gällde det en patient som först bedömdes ha maginfluensa, men sedan visade sig ha hjärnblödning. Bristen på vårdplatser försenade den planerade förnyade bedömningen av patienten med ett dygn. IVO har även riktat kritik mot vårdtiderna på akuten, som beskrivs som orimligt långa.

Lasarettet har de senaste åren fått betala miljonviten efter att ha brutit mot Arbetsmiljöverkets förbud om att placera patientsängar i korridorer och på andra ställen där det försvårar personalens arbete.