Lena Holmertz, verksamhetschef för AT i Linköping och Motala.

Foto: Privat 

Region Östergötland arbetar för att ge möjlighet till olika former av fördjupning inom pedagogik.

– Vi ser att intresset är väldigt stort och att olika former av engagemang och pedagogisk erfarenhet kan variera från läkare till läkare, säger Lena Holmertz, verksamhetschef för AT i Linköping och Motala.

– Därför är det viktigt att inte stöpa alla som går pedagogik-AT i samma form. Vi ger ett basprogram till alla och möjlighet till fördjupning inom en viss del av pedagogiken. Det är bra för patienter, studentpedagogik och interprofessionellt lärande och kan även väcka intresset för pedagogisk forskning.

I Östergötland är pedagogik-AT utspridd över alla terminer, där deltagarna bland annat får utbildning i instruktörsrollen, simulatorträning och i att arbeta som basgruppshandledare vid läkarprogrammet.

Totalt 2,5 av 21 månader är avsatta för pedagogik i nära samarbete med medicinska fakulteten och Clinicum Östergötland, som är regionens enhet för simulering och klinisk färdighetsträning.

Det finns även möjlighet till en förlängning med fokus på pedagogiska färdigheter under minst två månader i form av »simulation-fellowship« vid Clinicum.

– Vi har inte råd att tappa bort det ­intresse och den fallenhet som många studenter har för fältet pedagogik, som är centralt i hälso- och sjukvården. Det har varit en viktig drivkraft för oss i uppbyggnaden av pedagogik-AT, säger Lena Holmertz.

– Ekonomiskt är det faktiskt ett nollsummespel eftersom de merkostnader vi har täcks av intäkter från AT-läkarnas arbete på läkarprogrammet och Clinicum, fortsätter hon.

Pedagogikprofessor Håkan Hult finns med i styrgruppen och märker ett stigande intresse för att stärka pedagogiken inom AT.

– Jag får väldigt mycket frågor om hur vi jobbar när jag möter representanter för andra landsting och regioner. Så det är bara en tidsfråga innan det sprider sig runtom i landet, anser han.

Läs också:

Pedagogisk AT ska förbättra sjukvården

»Bra att förstärka det pedagogiska intresset i läkarkåren«