I den nya upplagan av ESS, European Social Survey, sammanfattas hur invånarna i 20 europeiska länder samt i Israel ser på sin hälsa och livssituation. Sammanlagt har 40 000 personer svarat, varav 1 791 i Sverige.

Allra bäst mår irländarna och schweizarna men även svenskarna är relativt nöjda med sin hälsa, enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet. Svenskarnas hjärtan hör till de friskaste i Europa och svenskarna rör på sig mer än genomsnittseuropén. Sverige har dessutom lägst andel rökare, endast 15 procent.

Invånarna i Syd- och Östeuropa är mer deprimerade än nordeuropéer. Allra värst är det i Portugal där nästan var tredje kvinna – dubbelt så många som i Sverige – uppger att de har varit deprimerade den senaste veckan. Bäst psykisk hälsa anser sig norrmän och finländare ha. Med undantag för Norge och Finland är det betydligt fler kvinnor än män i Europa som uppger sig vara deprimerade.

Fysisk och psykisk hälsa verkar delvis hänga samman med ekonomiska och sociala villkor. Studien påvisar till exempel kopplingar mellan hälsa och faktorer som bostad, arbete och uppväxtförhållanden. Svenskarna anser sig lyckligt lottade när det gäller bostäder och materiell trygghet under uppväxten, medan invånarna i Syd- och Östeuropa anser sig ha det sämst.

Ladda ner hela rapporten här.