Tanken är att förbudsorden ska tjäna som inspiration i ett digitalt förändringsarbete, och de är lika mycket påbud som förbud. 

Här är budorden i kortform:

»1. Det som redan är dokumenterat ska inte dokumenteras en gång till.

2. Ersättningssystemen får inte styra hur patienten och vården möts. 

3. Patienten får inte vara ovetande om vad ska hända härnäst.

4. Patienten får inte hindras att kontakta vården med den teknik som vederbörande själv önskar.

5. Patienten eller brukaren får inte hindras att få tillgång till eller dela sin vårdinformation med vem hen vill. 

6. Om patienten eller brukaren själv har diagnos- eller övervakningsverktyg så får relevanta data från dessa inte ignoreras.

7. En process eller ett moment som kan automatiseras får inte göras manuellt bara för att det alltid gjorts så.

8. Ny teknik får inte införas om den inte skapar nytta och det inte avsätts tid för att använda den.

9. Ny teknik får inte införas om satsningen bara är tillfällig.

10. Vården får inte avstå från att införa teknik för att inte alla kan använda den.«

En längre version av förbudsorden kan läsas på tankesmedjans webbplats. De lanserades också i en debattartikel i Dagens samhälle den 20 oktober.