Illustration: Fotolia/IBL

Sverige och USA har nyligen undertecknat ett samarbetsavtal rörande cancerforskning. Avtalet är en del av USA:s president Barack Obamas och vicepresident Joe Bidens projektet Cancer Moonshot, vars syfte är att stärka cancerforskningen.

 – Avtalet innebär att cancerforskningssamarbetet mellan USA och Sverige kommer fördjupas. Det är mycket positivt för svensk forskning och bidrar till den globala kampen mot cancer, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning, i en kommentar på regeringskansliets hemsida.

Enligt regeringskansliet behöver man öka insatserna inom cancerforskningen samt använda de befintliga resurserna bättre för att bättre förstå och behandla cancer. Avtalet förväntas knyta svenska cancerforskare närmre sina amerikanska kollegor.