Utredningen skulle ursprungligen vara klar senast den 25 november i år. Nu förlängs utredningstiden och uppdraget ska i stället redovisas senast 28 februari 2017. 

– På utredarens begäran, med hänvisning till uppdragets omfattning och komplexitet, har utredningstiden förlängts med tre månader, säger Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett mejl till Läkartidningen.

Utredningen ska bland annat undersöka hur oredlighetsärenden hanteras i andra länder, hur rättsäkerheten vid misstänkt oredlighet ska kunna garanteras, samt göra en översyn av verksamheten vid Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. Vid behov ska utredningen ge förslag till en ny och ändamålsenlig organisation.