Nina Nelson Follin, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Oscar Simonson, en av visselblåsarna i Macchiarini-ärendet och Kjell Asplund, utredare av Macchiarinis operationer vid Karolinska universitetssjukhuset deltog på tisdagen i ett seminarium arrangerat av Svenska läkaresällskapet. Foto: Joakim Andersson

Det var Svenska läkaresällskapet som på tisdagen bjöd in till ett seminarium för att diskutera hur Macchiarini-affären kunde ske och vilka lärdomar som kan dras.

En av de inbjudna talarna var Oscar Simonson, en av de fyra visselblåsarna som slog larm i Macchiarini-affären. Han redogjorde för processen och händelserna ur sitt perspektiv, och hur kampen för att få gehör för bristerna de upptäckt gick till.

Bristerna bestod bland annat i en kraftigt förskönad bild av resultaten i de publicerade vetenskapliga artiklarna jämfört med den kliniska verkligheten. Detta gällde även en artikel där Oscar Simonson själv står som medförfattare.

Övriga visselblåsare i Macchiarini-fallet var Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare och Karl-Henrik Grinnemo, överläkare.

– Vi ägnade våren 2014 till att informera olika personer på Karolinska. Både på sjukhussidan men också på institutet. Summan av kardemumman var att ingen ville göra någonting, säger Oscar Simonson, numera ST-läkare i toraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Då valde de fyra visselblåsarna att skicka in tre anmälningar till Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten. Anmälningarna skickades även till Centrala etikprövningsnämnden, som vidarebefordrade dessa till Inspektionen för vård och omsorg, samt till Läkemedelsverket.

– Då trodde vi att det skulle börja hända saker. Det gjorde det inte. Det hände ingenting, inte förrän New York Times publicerar en artikel rörande diskrepansen i Macchiarinis arbeten. Dagen därpå initierar KI en utredning.

Utredningen leddes av Bengt Gerdin, som kom fram till att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Under tiden blev situationen allt svårare för visseblåsarna. 

– I december 2014 blir det hett om öronen för oss. Vi får muntlig information om att vi ska bli uppsagda på grund av journalintrång, sa Oscar Simonson.

– Det resulterade i att vi skulle få en varning. Där var facket en bidragande faktor till att det senare lades ner.

Trots resultatet av Bengt Gerdins utredning friade Anders Hamsten Paolo Macchiarini från oredlighet i forskning. Detta sker i augusti 2015, och i november samma år förnyas Paolo Macchiarinis kontrakt.

Enligt Oscar Simonson var det bland annat dokumentärfilmen »Experimenten«, producerad av SVT:s Bosse Lindquist, som till slut gjorde att situationen trots allt vände. På en fråga om vad som hade hänt utan dokumentären svarade Oscar Simonson:

– Sådant här kommer garanterat alltid ut. Men det handlar om hur många som måste dö. Det är så pass enkelt. Efter att 50, 100 personer dör börjar det alltid ställas frågor. Ett av syftena som vi hade med våra anmälningar var att detta inte skulle behöva drabba någon mer människa. Om Bosse Lindquists dokumentär inte skett, hade detta säkert fortsatt. Till slut hade någon knutit ihop säcken, det tror jag. Men högst troligt hade många fler fått syntetiska transplantationer.

– Min bedömning är att vi inte riktigt är över den här skandalen. Jag tror att det snarare är så att den är i sin linda. Jag tror att det dessvärre finns potential att det här kommer bli större, växa, och bli internationellt, sa Oscar Simonson.

En av Oscar Simonsons slutsatser är att skandalens stora magnitud hade kunnat undvikas om man agerat korrekt från början.

– Hade man reagerat snabbt på detta så hade det varit en rysk patient som sluppit att få en syntetisk luftstrupe.

I sin presentation hade han även tips till framtida visselblåsare.

– Man måste vara otroligt noggrann när man går igenom fakta, och man måste vara noga med att dokumentera när man gör vad, för det kommer alltid på något sätt att försöka vändas emot en.

Vidare sa Oscar Simonson att man som visselblåsare måste vara beredd på att bli motanmäld, och att man kan få svårigheter med nya forskningsanslag. Dessutom menar han att det är helt omöjligt att vara ensam i en sådan här visselblåsarprocess.

– Vi har varit fyra och det har varit tufft.

Trots allt som hänt vill Oscar Simonson ändå lyfta fram att det finns många bra saker, både på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

– Det görs mycket bra, gedigen forskning på KI, respektive KS. Jag känner väldigt många väldigt duktiga personer som är oerhört ärliga. Det är olyckligt om detta inte kommer fram. Sedan finns det otroligt många läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som verkligen har gjort sitt yttersta för att hjälpa dessa patienter.

Med på arrangemanget var även Kjell Asplund, utredare av Macchiarinis operationer vid Karolinska universitetssjukhuset, och Nina Nelson Follin, chefläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Du kan se hela seminariet på Svenska läkaresällskapets Youtube-kanal.