I ett nytt policyuttalande uppmanar WMA hälsoorganisationer runt om i världen att sträva efter att avstå från att investera i energiföretag som förlitar sig på fossila bränslen och i stället satsa på de som genererar energi från förnybara källor.

Dessutom ska WMA:s medlemsorganisationer fortsatt arbeta med att utbilda forskare, näringsliv, regeringar och det civila samhället om hälsofördelarna med ett minskat utsläpp av växthusgaser. WMA vill också att medlemsorganisationerna ska verka för att införa bedömningar av hälsoeffekter i den ekonomiska politiken.

Läkarförbundet beslutade på sitt fullmäktigemöte i maj i år att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen.

Läs även:

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!