I takt med att digitala system kring journaler, fakturering, och andra hälsotjänster växer fram, ökar även risken för cyberattacker. World Medical Association, WMA, har nu kommit med ett uttalande i frågan.

Där konstateras att cyberattacker är ett olyckligt men reellt problem, och att hälso- och sjukvårdssektorn i stort inte hängt med i utvecklingen för att förebygga sådana attacker. Detta skulle i förlängningen kunna utgöra ett hot mot hälsa och välmående för allmänheten.

Oron från WMA handlar inte bara om att kriminella skulle kunna få tag i journaluppgifter och bankkontoinformation, utan att de även skulle kunna ändra patientdata eller störa pågående medicinska behandlingar.

Trots detta saknas, enligt WMA, i många fall nödvändiga resurser och kunskaper hos sjukvårdsaktörer för att förebygga och skydda sig mot cyberattacker.

I uttalandet uppmanar man regeringar, politiker och användare av dessa elektroniska hälsosystem att arbeta tillsammans med rätt myndigheter för att vara förberedda och kunna skydda sig mot dessa typer av attacker.

Fler nyheter från WMA:s årliga General assembly

Uppmaning att sluta investera i fossila bränslen

I ett nytt policyuttalande uppmanar WMA hälsoorganisationer runt om i världen att sträva efter att investera klimatsmart och avstå från energiföretag som förlitar sig på fossila bränslen och istället satsa på dem som producerar energi från förnybara källor. Läs mer här.

Varning för politisk påverkan av medicinskt oberoende

I sitt invigningstal varnade WMA:s nya president Ketan Desai för politisk påverkan och marginalisering av läkarprofessionens oberoende och självstyre. Han menade att WMA fortsatt måste stå emot dessa politiska försök som pågår i en rad länder.

– Men professionell autonomi är inte begränsad till att be om förmånen att göra vad vi vill. Det handlar mindre om läkare och mer om patienternas rättigheter. Det är en försäkran att enskilda läkare har friheten att utöva professionella medicinska bedömningar, vård och behandling av sina patienter utan otillbörlig påverkan av något slag, sa Ketan Desai, enligt ett pressmeddelande.

Nya etiska riktlinjer för insamlande av data och biologiskt material

WMA har godkänt etiska riktlinjer för läkare involverade i arbetet att samla in och använda hälsodata och biologiskt material i biobanker. Där anges rättigheter för bland annat integritet och sekretess som WMA menar att enskilda individer bör ha rätt till. Detta bland annat för att dessa individer ska kunna få bättre kontroll och veta vad deras personuppgifter och biologiska material används till.

Omfattande programförslag för att motverka barnfetma

Bland förslagen som WMA lagt fram för att få bukt med barnfetma finns bland annat att titta närmare på att införa en skatt på ohälsosam mat och sockerhaltiga drycker. Dessutom vill WMA se initiativ angående marknadsföring, reklam och märkning av sådana produkter. 

Utöver detta råder WMA regeringar att införa fysisk aktivitet i skolornas dagliga verksamheter och att de bör arbeta med oberoende hälsoexperter för att ta fram kost- och näringsriktlinjer, utan inblandning av livsmedelsindustrin.