– Vi är extremt entusiastiska över det här priset. Det belönar en fantastiskt viktig cellfysiologisk process, som är viktig i alla kroppens celler. Vi är väldigt nöjda med att kunna dela ut det här priset i år, säger Nobelförsamlingens sekreterare Thomas Perlmann.

Enligt Thomas Perlmann är upptäckterna som prisades i år viktiga för många typer av sjukdomsprocesser.

– Det är redan fullkomligt klart att autofagi har stor medicinsk betydelse för cancer och väldigt många av de sjukdomar som uppträder under åldrandet, som alzheimer och Parkinsons sjukdom. Och även typ 2 diabetes.

Thomas Perlmann, som även är professor i molekylär utvecklingsbiologi vid Karolinska institutet, menar vidare att Ohsumis forskning har beröringspunkter med många andra forskare och forskningsområden. Det har Thomas Perlmann personligen fått erfara i sin egen forskning, som bland annat berör genreglerande faktorer vid Parkinsons sjukdom.

– Detta är egentligen inte alls mitt forskningsfält, men vi har ett publicerat arbete där vi berört autofagi. Det kan sägas vara ett bevis för hur generellt viktigt det är. Det liksom griper in i andra forskningsområden.

Det är grundforskning som belönas i år, hur ska den tillämpas?

– Det finns inte några färdiga tillämpningar än, men i och med att man nu har kartlagt och förstår hela det här maskineriet så har man måltavlor för läkemedelsutveckling som kan påverka den här processen. Man kan säga att vi just nu är inne i en fas av mycket intensivt kliniskt utvecklingsarbete. Både på läkemedelsbolag och ute på akademiska forskningslabb runt om i världen som försöker utveckla nya läkemedel.

– Det pågår kliniska prövningar där man försöker interferera med den här processen i cancer. Det har redan gått så pass långt som till kliniska prövningar i ett antal fall.

Yoshinori Ohsumi fick priset ensam. Vad är din kommentar till det?

– Det är inte så vanligt, senast var det Robert Edwards som fick det för in vitro-fertilisering (2010, red anm). Vårt jobb i kommittén är att göra en noggrann analys och bestämma vem eller vilka vi tycker förtjänar priset det här året. Det är helt enkelt vad vi har kommit fram till, att han är den vi vill belöna i år.

Läs också:

Nobelpriset i medicin till Yoshinori Ohsumi

Fjärde medicinpristagaren från Japan

Delade meningar kring Nobelprisets anseende

50 KI-professorer bakom Nobelpriset