Det var i maj som en intern kvalitetsgranskning hos diagnostikföretaget Unilabs visade att 20 kvinnor, vars cellprov bedömts som normala, i själva verket hade cellförändringar som krävde behandling.

Samtliga prov hade bedömts av en och samma medarbetare, varpå Unilabs och Norrbottens läns landsting gemensamt beslutade att granska samtliga prov medarbetaren bedömt sedan 2010.

Hittills har 10 200 prov omgranskats, uppger Sveriges Radio Norrbotten. 111 av dessa har visat sådana avvikelser att kvinnorna har anmodats att lämna nya prov.

Hur många av kvinnorna som har behövt behandling vill landstinget ännu inte berätta.

– Vi vill sammanställa resultatet fullt ut innan vi går ut med nånting, säger Staffan Lundberg, informationsdirektör i Norrbottens läns landsting, till Sveriges Radio Norrbotten.

Landstinget och Unilabs gjorde även en gemensam Lex Maria-anmälan av fallet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterade i augusti att parterna »fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen« och att inga ytterligare åtgärder behövde vidtas.

Enligt Staffan Lundberg är förhoppningen att Norrbottens läns landsting ska kunna redogöra för hela resultatet av cellprovsgranskningen i december.