Fallet gäller en kvinna som arbetade som sjuksköterska vid Landstinget Sörmland. Som Läkartidningen tidigare berättat, hade arbetsgivaren bekostat hennes vidareutbildning till barnmorska under förutsättning att hon senare skulle arbeta vid en av länets kvinnokliniker. När kvinnan meddelade att hon på grund av sin trosuppfattning inte kunde tänka sig att medverka vid aborter, tog landstinget tillbaka erbjudandet om anställning som barnmorska.

Kvinnan stämde då Landstinget Sörmland. Hon ansåg att hennes religions- och samvetsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundlägande friheterna (EKMR) hade kränkts och krävde skadestånd på 80 000 kronor.

I dag meddelades domen i Nyköpings tingsrätt. Domstolen gör bedömningen att kvinnans rättigheter förvisso inskränkts, men att inskränkningen är tillåten. Landstinget har, skriver tingsrätten, rätt att ha vården ordnad så att den förutsätter att alla barnmorskor medverkar vid abortvård. Det var därmed inte fel att neka kvinnan anställning och hennes rättigheter enligt artikel 9 i EKMR har alltså inte kränkts.

Det innebär också att Landstinget Sörmland inte behöver betala något skadestånd till kvinnan, konstaterar tingsrätten.