Den 22 juli ställde Arbetsmiljöverket ett antal krav efter sin inspektion på avdelning 82, diabetes-geriatrik. Avdelningen hade under lång tid tampats med överbeläggningar och hög arbetsbelastning och verket pekade ut flera problem: avsaknad av rutiner för att följa upp och utreda tillbud samt brister i fördelningen av arbetsuppgifter. Bland annat ansågs strukturen för vad som skulle göras under dagen och av vem som otydlig.

Efter att ha gjort ännu en inspektion och gått igenom arbetsgivarens åtgärder, har Arbetsmiljöverket lagt ned ärendet. Skyddsombudet drar tillbaka sin anmälan. »Samtliga parter är nöjda med resultat«, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport. 

Arbetet på avdelning 82 är bättre strukturerat, arbetsbeskrivningar har införts och läkarna har börjat följa en rutin för ronder. Överbeläggningar förekommer visserligen fortfarande, men enligt rapporten hanteras de bättre. De förbättringar som gjorts på avdelningen ska nu spridas till övrig verksamhet vid sjukhuset.

Josef Asamrisson, ST-läkare medicin, är klinikombudsman och beskriver den nuvarande känslan på avdelningen som överlag god. Arbetsutrymmena har blivit bättre efter ett lokalbyte. Det har lett till att det inte längre ligger några patienter i korridorerna.

­– Man har förtydligat strukturen och planeringen för hur en arbetsdag ska gå till. Dessvärre kan den brista då vissa ronder håller på längre än man hade tänkt sig och att det behövs tas mer prover än man hade räknat med, säger han och fortsätter:

– Sedan tycker jag att det är bra och oerhört viktigt att man försöker rekrytera fast, kompetent personal.

Mälarsjukhuset hade flest överbeläggningar under första halvåret i år. Antalet överbeläggningar var aldrig lägre än 10 per 100 disponibla vårdplatser under perioden. Under juni rapporterades 14,2, vilket är den högsta siffran hittills för sjukhuset.