Som Läkartidningen tidigare skrivit blev en brittisk specialist i neuropatologi av med sin läkarlegitimation. Detta efter att en nämnd för disciplinära åtgärder under General Medical Council, GMC, ansett att läkaren avsiktligt vilselett domstolar och varit oärlig i mål som rör skakvåld.

Det beslutet möttes av stor kritik från läkarhåll, vilket bland annat framkom i en debattartikel i The Guardian, och i ett brev till BMJ undertecknat av en lång rad läkare.

Läkaren i fråga överklagade beslutet till den brittiska Högsta domstolen, och i torsdags kom beskedet att delegitimeringen upphävs. Enligt Sky News anser domstolen att läkarens åsikter varit vilseledande, men inte oärliga. Däremot har läkaren misslyckats med att arbeta »inom gränserna för hennes kompetens, att vara objektiv, opartisk och att ta vederbörlig hänsyn till synpunkter från andra experter«, skriver domstolen.

Läkaren får tillbaka sin legitimation men får under tre år inte ge expertutlåtanden i varken civil-, familje-, eller brottmålsdomstolar.

Läs också:

SBU-rapport om skakvåld kan få konsekvenser

Bakgrund

Läkaren stod tidigare bakom uppfattningen att den så kallade triaden – dvs blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och svullnad i hjärnan – är tillräcklig för att slå fast att ett spädbarn blivit utsatt för skakvåld. För mer än ett decennium sedan ändrade hon dock ståndpunkt, och har sedan dess agerat försvarsvittne i en rad rättegångar om barnmisshandel.

Läkartidningen har kännedom om två rättsfall i Sverige där läkaren varit partssakkunnig, varav ett rör specifikt skakvåld. I båda fallen har den tilltalade friats efter att ha beviljats resning.