I utredningen, som presenteras i dag, har Socialstyrelsen gjort en samlad bedömning av fyra års uppföljning av regionala cancercentrum, RCC.

Socialstyrelsen konstaterar att samtliga sex RCC i dag är fullt etablerade, och att den gemensamma satsningen mellan regering, landsting och regioner varit framgångsrik.

Bland framgångsfaktorerna nämner Socialstyrelsen till exempel patientcentrering och patientinvolvering, hög kompetens och förutsättningar för en god och mer jämlik vård.

– Vi har sett att satsningen på regionala cancercentrum varit ovanligt framgångsrik. Den skapar förutsättningar för en mer tillgänglig, jämlik och patientcentrerad vård. Vi ser visst positivt utfall vad gäller bland annat minskade skillnader mellan kvinnor och män, men vi ser framför allt att det finns en rad bra förutsättningar för en hög och jämlik kvalitet, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen i en kommentar till Dagens Nyheter.

Några av effekterna som RCC:s arbete haft är enligt utredningen bland annat att fler patienter fått en kontaktsjuksköterska och att fler patienter bedöms i multidisciplinära konferenser.

Socialstyrelsen anser även att formen som använts för etableringen av regionala cancercentrum kan användas som modell och förebild inom andra områden.

Dock finns en del fortsatta utmaningar för RCC. Exempelvis frågan om kompetensförsörjning, och att det finns en oro för att finansieringen av RCC efter 2018 är oklar.

Läs Socialstyrelsens utredning i sin helhet här.