Initiativet Lancet Countdown lanserades under tisdagen på COP22, FN:s klimatmöte som just nu pågår i Marocko. Det är ett samarbete mellan tidskriften The Lancet och stiftelsen Welcome Trust.

De 16 organisationerna ska följa vilken effekt klimatförändringen har för människors hälsa, och bland annat sammanställa årliga rapporter som ska publiceras i den medicinska tidskriften. Syftet är att informera och ge beslutsfattare aktuellt vetenskapligt underlag för att de ska kunna agera snabbare och mer kraftfullt mot klimatförändringarna.

– En av de stora utmaningarna med den pågående globala klimatkrisen är att förmedla hur tidskritisk denna kollektiva situation är och hur omfattande som behovet är av att agera kraftfullt, säger Dr Richard Horton, som är chefredaktör för Lancet Countdown, i ett pressmeddelande.

The Lancet Countdown samarbetar även med Världshälsoorganisationen, WHO, samt Meterologiska världsorganisationen, WMO, för att sprida kunskapen. 

Läs mer om forskningsläget på området och initiativet:

The Lancet Countdown

Lancet Comission on Health and Climat Change

Läs fler artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!