Rikssjukvårdsnämnden, RSN, har fått in ansökningar från fyra håll: Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Region Skåne och Skånes universitetssjukhus, Stockholms läns landsting och Karolinska universitetssjukhuset samt Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset.

De nya rikssjukvårdsuppdragen handlar om viss kirurgi vid medfött diafragmabråck och medfödda missbildningar av matstrupen samt kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar, samt vid tarmsjukdomen Hirschsprungs sjukdom.

I dag sker vården av patienterna på fyra sjukhus, men enligt nämnden vinner patientgruppen på att den avancerade behandlingen centraliseras till en eller två kliniker i landet i stället.

Nu kommer ansökningarna att granskas. I oktober nästa år väntas nämnden fatta beslut om vem eller vilka – max två – av de fyra som får tillstånd att utföra ingreppen. Rikssjukvården på de nya områdena börjar gälla januari 2018.

Rikssjukvårdsnämnden

Rikssjukvårdsnämnden är bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde.

Här sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör.

Nämndens huvuduppgifter är att besluta vilka verksamheter som ska bli rikssjukvård samt – för varje verksamhet som är rikssjukvård – besluta vilka enheter inom hälso- och sjukvården som får tillstånd att bedriva den.