Läkartidningen har flera gånger skrivit om tvisten mellan Region Gävleborg och en läkare som tagit emot offentliga medel enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL.

Bakgrunden är att regionen vid en stickprovskontroll 2012 upptäckte att läkaren begärt för mycket betalt. Läkaren betalade tillbaka det överskjutande beloppet, men regionen ville gå vidare med en större granskning för att kontrollera om läkaren fuskat med ersättningen. Region Gävleborg begärde därför att få ta del av läkarens patientjournaler. Det motsatte sig läkaren med hänvisning till patientsekretessen.

Regionen ville då ha hjälp av Kronofogdemyndigheten för att få tillgång till journalerna med så kallad särskild handräckning. Den frågan har därefter prövats i en rad rättsinstanser, och tidigare i år meddelade Högsta domstolen att de skulle ta upp fallet.

HD har nu avgjort frågan och skriver att landstingets begäran om att läkaren ska lämna upplysningar och visa upp patientjournaler inte kan bli föremål för särskild handräckning.

Det tidigare beslutet i hovrätten, som sa att regelverket om särskild handräckning enbart omfattar egendom och inte är tillämplig på tillgång till information, står därmed fast.

Läkartidningen har sökt den berörda läkaren för en kommentar.

Tidigare artiklar:

Tvist om journal tas upp i HD 

Taxeläkare vann även i hovrätten 

Taxeläkare fick rätt mot landsting 

Strid om patientjournaler går vidare 

Taxeläkare vägrar lämna ut journaler