Från första januari får vårdcentralerna i Östergötland inte längre ta hjälp av hyrläkare. Flera vårdcentraler är dock beroende av hyrläkare för att få verksamheten att gå ihop. Beslutet om hyrläkarstoppet fattades för ungefär ett år sedan. Men det är ännu oklart hur bemanningsfrågan ska lösas.

Ett förslag är mer samarbete mellan närliggande vårdcentraler, samt att förstärka läkarbemanningen med sjukhusläkare. Hyrläkarstoppet kan även innebära att mindre vårdcentraler endast är läkarbemannade några dagar i veckan.

Carin Larnert Hansson, som är ordförande i Östergötlands läkarförening, tycker att det är bra att satsa på fast anställda läkare. Men vårdcentralerna samarbetar redan så mycket de kan, enligt henne.

– Jag ser inte hur vi kan samarbeta mer än vi gör nu. Tar vi mer personal från vår vårdcentral kan det vara spiken i kistan för den, säger hon till P4 Östergötland.

Hon anser i stället att satsningar på att förbättra arbetsmiljön är den bästa metoden för att åtgärda läkarbristen.

– Se till att vi som är i primärvården får komma iväg på utbildningar. Gör en stor satsning på yngre läkare redan från början.

Moderaterna, som befinner sig i opposition, är också kritiska till stoppet och efterlyser en riskanalys.

– Att ha fast anställda läkare är självklart att föredra då dessa kan skapa en bättre kontinuitet och även tydligare bidra till utvecklingen av verksamheten. Men faktum är ju att flera vårdcentraler i Östergötland, inte minst på flera mindre orter så som Boxholm, Valdemarsvik och Österbymo under lång tid har varit beroende av hyrläkare för att klara sitt uppdrag med att kunna möta patienterna i tid, säger Marie Morell (M), gruppledare och oppositionsråd.

Christoffer Bernsköld (S), regionråd och ordförande i Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd säger sig dock vara trygg med hyrläkarstoppet.

– Jag tror att det här i grunden är rätt strategi. Sedan blir det en tuff puckel att ta sig igenom eftersom man under så lång tid varit beroende av de här dyra lösningarna som varken varit bra för kvalitet eller tillgänglighet, säger han i en intervju med P4 Östergötland.

Tidigare hyrläkarstopp som införts inom primärvården på andra håll i landet, har inte fungerat särskilt väl. Östersund är ett exempel som Läkartidningen har skrivit om. Där ledde hyrläkarstoppet inom primärvården till uppsägningar och omfattande vakanser.

Förra året kom Konkurrensverket med en rapport vars slutsats var att hyrläkarstopp inte är någon lösning för primärvården. Hyrläkarstopp riskerar att förvärra situationen: det blir en ond cirkel med ökad arbetsbelastning och fler uppsägningar. Konkurrensverket föreslår i stället att landstingen gör det mer attraktivt att vara allmänläkare genom bättre villkor och arbetsmiljö.