Bakgrunden till manifestationen är att Indiens regering vill ersätta det nuvarande nationella medicinska rådet, Medical Council of India, med ett nytt organ, National Medical Comission.

Det nuvarande rådet har 130 medlemmar, varav två tredjedelar utses via val och den resterande tredjedelen nomineras för att representera hela den medicinska professionen. Den nya kommissionen ska endast bestå av 19 medlemmar, samtliga utsedda av regeringen.

Indiens läkarförbund anser att detta hotar läkarnas oberoende och uppmanar medlemmar över hela landet att samlas till en två timmar lång manifestaion i morgon onsdag. Manifestationen stöttas av World Medical Association, WMA.

– Den nya kommission som föreslagits av den indiska regeringen innebär att icke-läkare som handplockats av regeringen kommer att reglera den medicinska professionen utan någon som helst självständighet. Det är oacceptabelt, säger doktor Ardis Hoven, styrelseordförande i WMA, i ett pressmeddelande.