Eftersom det saknas ett flertal sjuksköterskor är bedömningen att verksamheten inte kan bedrivas på ett patientsäkert sätt.

– Vi har lyssnat på medarbetarna som har arbetat under stor press det senaste året och vi har tagit det svåra beslutet att stänga avdelningen under en period. Det är viktigt att veta att det främst är den planerade kirurgin som berörs. Den akuta kirurgin kommer att fungera som vanligt, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef på kirurgen i Falun, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet är det totalt cirka 20 platser som stängs, vilket ungefär motsvarar 30 procent av verksamheten. En process för att rekrytera ny personal pågår dock enligt verksamhetschefen. 

– Vi har haft ett flertal sökande på de tjänster som är annonserade men de som är aktuella för tjänsterna kan börja först efter årsskiftet. Att vi får denna förstärkning känns positivt, säger Ulrika Bergvall.

Medarbetare som arbetar på avdelningen schemaläggs på andra avdelningar under perioden.

Läs också:

Läkarföreningarna i Dalarna: »Sjuksköterskebristen vårt största arbetsmiljöproblem«