Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning presenterade i dag Karolinska institutets nya styrelseordförande Mikael Odenberg. Foto: Joakim Andersson.

Regeringen presenterade i dag Mikael Odenberg som ny styrelseordförande för Karolinska institutet, KI. Mikael Odenberg är erfaren person som bland annat haft ett flertal politiska uppdrag, inklusive riksdagsledamot och statsråd.

Hans tidigare erfarenheter är något han själv tror kan ha bidragit till att han blev erbjuden uppdraget på KI.

– Jag förställer mig att det som varit vägledande är att jag har erfarenhet av att leda en stor organisation, erfarenheter av Förvaltningssverige och myndighetsstyrning. För det är ju trots allt så att KI inte bara är ett excellent lärosäte och forskningsinrättning, utan det är också en statlig myndighet.

När fick du frågan?

– För några veckor sedan.

Var det några tveksamheter från din sida?

– Jag funderade. Men min natur är nu, en gång för alla, sådan att om regeringen tror att jag kan göra nytta här, och jag inte har några starka invändningar, så tycker jag att det är min plikt att ställa upp.

Vad blir den viktigaste uppgiften för dig som ny ordförande?

– Det handlar dels om att omhänderta de olika utredningarna som är gjorda. Vi har Heckschers utredning och vi har en internrevisionsgranskning av den institution där Macchiarini varit verksam. Där finns en massa rekommendationer, slutsatser och bedömningar. Konsistoriet behöver på ett systematiskt sätt gå igenom och ta ställning till dem. Alltså i vilken utsträckning man delar slutsatser och rekommendationer och i vilken utsträckning det bör föranleda förändringar i olika hänseenden.

– Den andra delen är att vi ska återuppväcka rekryteringsprocessen så att vi utan onödig tidsutdräkt kan förelägga regeringen förslag om en ordinarie innehavare av rektorsämbetet.

Hur lång tid bedömer du att rekryteringen kan ta?

– Jag vill inte säga det. Men just nu är det väldigt mycket provisorier och det är klart att det inte bidrar till stabilitet i verksamheten. Det är en grannlaga process och den måste få ta tid. Den involverar många. Det är inte som när ett börsföretag tillsätter en vd, utan här är det många som är inblandade. Men det ska också ske utan onödig tidsutdräkt.

Hur ska du lyckas med dessa uppgifter?

– Det är ju inte så att KI återvinner sitt rykte och sin glans genom att styrelsen fattar beslut om det, utan det är ju genom det sätt man bedriver verksamheten på. Det är det enda sättet. Och det är klart att det kommer att ta tid. Det kommer att sitta i ett tag, tyvärr.

Mikael Odenberg tillträder den 1 december.

Läs också:

Här är KI:s nya styrelse