Händelsen inträffade i september i år. En anställd skar sig i handen när hen skulle skära ut vävnad från en hjärna med Creutzfeldt-Jakobssmitta, ett smittämne i riskklass 3.

Olyckan rapporterades och ledde till en inspektion från Arbetsmiljöverket, som nu pekar ut flera brister som kliniken måste åtgärda. Kliniken har enligt verket inte utrett det allvarliga tillbudet ordentligt. Nu måste man därför utreda de bakomliggande orsakerna för att förebygga framtida olyckor. En viktig del är att undersöka om skyddsutrustningen, bland annat en kevlarhandske, är tillräcklig.

En annan åtgärd är att arbetsgivaren måste upprätta ett register över arbetstagare som riskerar att exponeras för smittämnen i riskklasserna 3 och 4. Något som alla verksamheter, där anställda hanterar sådana ämnen, är skyldiga att ha.