Landstinget Västernorrland behövde rekrytera en ny länsverksamhetschef till kardiologen. Tjänsten annonserades via platsannons och fick ett antal sökande. Men i stället för att på sedvanligt vis anställa den bäst lämpade för tjänsten, ingick landstinget ett avtal med den utvalda kandidatens bolag.

Enligt förvaltningsrätten i Härnösand utgör det ett tjänstekontrakt och inte ett anställningsavtal. Därför borde landstinget, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), gjort ett upphandlingsförfarande med annonsering av den aktuella tjänsten.

Något sådant genomfördes dock inte – varför förvaltningsrätten anser att detta är att betrakta som otillåten direktupphandling.

Landstinget Västernorrland hävdar å sin sida att den ansvariga rekryterande chefen agerat felaktigt och mot gällande riktlinjer, och att den aktuella upphandlingen skett utan landstingets vetskap.

I domen skriver förvaltningsrätten att otillåtna direktupphandlingar anses vara en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet, och att utgångspunkten därför bör vara att sanktionsvärdet ska bedömas som högt.

Landstinget har tre veckor på sig att överklaga beslutet.