I anmälan till JO skriver Paolo Macchiarini att Karolinska institutets hantering av misstänkt oredlighet i forskning beträffande fem vetenskapliga artiklar varit extremt bristfällig.

Han pekar ut ett flertal specifika punkter där han anser att KI:s hantering brustit. Det handlar bland annat om att KI ska ha föregått utredningarna om misstänkt forskningsfusk och gjort offentliga och ärekränkande uttalanden. Vidare menar Paolo Macchiarini att KI:s kommunikation med berörda författare varit bristfällig och att KI inte låtit författarna och anmälarna svara på och kommentera de bevis som respektive parter lagt fram i utredningen.

Dessutom anser han att den oberoende bedömare som KI utsett haft betydande intressekonflikter och därför inte kunnat göra en rättvis bedömning.

KI:s agerande innebär enligt Paolo Macchiarini att det varit omöjligt för honom och övriga författare att få en rättvis bedömning, vilket har orsakat stor skada och offentlig ärekränkning av dem som står anklagade för oredlighet.

Dessutom anser han att KI gjort detta för att skydda sina egna intressen och därmed medvetet skadat andra, vilket enligt hans uppfattning är ytterst klandervärt. 

Sammantaget hävdar Paolo Macchiarini att KI på flera punkter brutit mot den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet. Han begär därför att JO ska utreda saken så att anklagelserna om oredlighet kan bedömas på ett rättvist och korrekt sätt av oberoende experter som saknar intressekonflikter.