Alexander Tejera, ny ordförande i Sveriges läkarförbund student.

Under helgens fullmäktigemöte i Uppsala valdes Alexander Tejera till ny ordförande. Alexander Tejera, som tar över efter Linus Perlerot, har tidigare suttit med i styrelsen som Lunds representant och framför allt arbetat med rekryteringsfrågor och facklig utbildning. 

Läkartidningen ringde upp den nye ordföranden för att få veta mer.

Vem är du?

­– Jag läser sjätte terminen på läkarprogrammet i Lund och har varit engagerad i förbundet i ett och ett halvt år ungefär. Det senaste året har jag suttit i förbundsstyrelsen som Lunds representant.

Hur väcktes ditt fackliga engagemang?

­– Från första början handlade det om en sorts solidaritetsprincip. Jag tycker att det är viktigt att vi har några som orkar jobba för att alla läkarstudenter i Sverige ska få en bättre utbildning. Men jag har också valt att ställa upp som ordförande för att jag tycker att det är intressant med ledarskapsfrågor, hur man driver organisationer och påverkansarbete.

Vilka frågor är viktigast för dig som ny ordförande?

– De viktigaste frågorna för förbundet nästa år blir att vara med och försöka påverka utredningen om läkares specialisttjänstgöring som Jens Schollin har hand om. Sedan har vi ledarskapsutbildning på läkarprogrammet som fokusfråga. Vi vill att läkare ska utbildas till att bli framtidens ledare inom vården. Det behövs en gedigen ledarskapsutbildning även på läkarutbildningen. För oavsett om man är underläkare eller chefsläkare på sjukhuset kommer man att ha en ledarskapsroll, antingen i vårdteamet eller i organisationen. Det måste vi vara förberedda för.

Alexander Tejera

Ålder: 21 år

Gör: Läser termin 6 på läkarprogrammet i Lund.

Varför vill du bli läkare: Det var ett ganska självklart val. Mina föräldrar har sagt att de såg det i mina lekar redan när jag var barn. Men för mig blev det tydligt på gymnasiet när jag märkte att jag hade ett intresse av dels biologi och naturvetenskap, dels av att arbeta med människor. Dessutom är det en bred utbildning, trots att det är en yrkesexamen.

Intressen: Motion (just nu löpning), och sen läser jag en hel del skönlitteratur.