Arvin Yarollahi, verksamhetschef på ortopedkliniken på NÄL.

För några år sedan var ortopedkliniken på NÄL, som består av två akutvårdsavdelningar, en välfungerande klinik. Men i samband med en stor omorganisation för ett år sedan, då ortopedakuten flyttade från Uddevalla sjukhus, slutade många sjuksköterskor. I samma veva var det även flera som gick i pension. 

Det är bakgrunden till pilotprojektet 80:10. Från mars 2017 kommer sjuksköterskorna som arbetar heltid på de två avdelningarna att lägga 80 procent av sin arbetstid på vården av patienter, 10 procent på kompetensutveckling och 10 procent på personlig reflexion.

Initiativet startades utifrån vad sjuksköterskor som slutade skrev i sina avgångsenkäter, men också utifrån chefernas bedömningar av vad sjuksköterskorna behöver för att orka och hinna med arbetet inom slutenvården.
– Det är särskilt riktat till allmänsjuksköterskor. Utifrån behovet av kompetensutveckling, plus att de har en hög arbetsbelastning – det är full rulle från de stämplar in till de stämplar ut, säger läkaren Arvin Yarollahi som är verksamhetschef på ortopedkliniken.

Parallellt med schemaförändringen har en utbildningsplattform byggts upp och en utbildningssjuksköterska har anställts på halvtid.
– Vi har skapat en form av utvecklingspalett där medarbetarna kan välja olika ansvarområden, externa och interna utbildningar och vidareutbildningar med högskolepoäng.  

De tio procent som öronmärkts för personlig reflexion får sjuksköterskorna förvalta själva. Men de ska dokumentera i en digital dagbok och presentera resultaten gruppvis på APT-träffar. I den personliga tiden kan även saker som friskvård, inläsningstid och kollegial handledning ingå.

Projektet ska pågå i två år. Därefter ska det utvärderas för att eventuellt bli permanent. Inga extra pengar tillförs verksamheten, men Arvin Yarollahi tror att det kommer gå ihop ändå genom att sjukskrivningarna förhoppningsvis går ned samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal och övertidsersättning minskar.

Reaktionerna hittills är i stort positiva, enligt Arvin Yarollahi.
– Det finns en »äntligen«-känsla över det hela. 

Men projektet har även lett till en del protester från andra yrkesgrupper, främst undersköterskor, som inte inkluderats.
– Vi har fört en nära dialog med våra fackliga representanter och har sagt att om vi får till det här för sjuksköterskorna, kan det även införas i någon form för undersköterskor, säger Yarollahi.

Någon schemaförändring för läkare på ortopedkliniken är däremot inte aktuell.
– För läkare medger schemat redan kompetensutveckling och vi har dessutom jouravtal som ger schemalagd kompensationsledighet samt avsatt administrationstid.

Nu pågår rekryteringsarbetet. Enligt Arvin Yarollahi är det ingen anstormning, men ändå betydligt fler sökande än vid tidigare rekryteringsomgångar. Han konstaterar också att de verkar locka till sig »rätt« sjuksköterskor – det vill säga sjuksköterskor som arbetar i kommunal eller privat verksamhet och nyutexaminerade.
– Vi vill ju inte konkurrera med våra egna interna verksamheter på sjukhuset.

Läs mer om sjuksköterskebristen: 

Stor minskning av specialistsjuksköterskor

»Sjuksköterskebristen är vårt största arbetsmiljöproblem«