Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

– OECD:s hälsokommitté är en viktig aktör på den globala arenan. Med Olivia Wigzell som ordförande får Sverige ytterligare möjligheter att bidra till det internationella hälsoarbetet, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Hälsokommittén har till uppdrag att främja förbättringar i medlemsländernas hälsosystem, och arbetar med frågor som bland annat rör antibiotikaresistens, psykisk hälsa, jämlik vård och folkhälsa. Dessutom redovisar kommittén årligen statistik över hälsotillståndet i medlemsländerna inom flera områden.

Olivia Wigzell varit Sveriges representant i OECD:s hälsokommitté sedan 2010.