Ett av syftena med en ny hälso- och sjukvårdslag är att göra den mer pedagogisk och lättillgänglig, samt att den bättre ska motsvara hälso- och sjukvårdens organisation, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Den nya lagen ska också underlätta framtida uppdateringar, då vissa detaljregleringar i den nuvarande lagen föreslås flytta över till förordnings- eller föreskriftsnivå.

Ett fåtal nya bestämmelser tillkommer dock. Till exempel föreslår regeringen att det i den nya lagen införs definitioner av centrala uttryck och begrepp, såsom huvudman och vårdgivare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.