För att frigöra resurser så att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska kunna göra fler egeninitierade granskningar kommer regeringen inom kort föreslå nya rutiner för anmälningar av brister i sjukvården.

I dag kan en patient som har ett klagomål på vården vända sig direkt till IVO. Denna möjlighet vill folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) ta bort, och i stället se till att patienterna vänder sig till exempelvis det sjukhus där händelsen inträffat – helt i enlighet med de förslag i Klagomålsutredningen som Läkartidningen tidigare berättat om.

– Vi kommer inom kort föreslå ett nytt klagomålshanteringssystem inom sjukvården. Det blir en möjlighet för IVO att få större utrymme för egeninitierad tillsyn. Den är viktig för att kunna komma åt oseriösa vårdgivare, säger Gabriel Wikström till Dagens Nyheter.

Enligt Dagens Nyheter är bakgrunden att IVO i dag inte klarar av att hantera dessa klagomål i rimlig tid och att utredningarna står i vägen för annan tillsyn. En ny proposition väntas bli klar i början av nästa år.

– Om det blir tydligare i lagstiftningen att vårdgivarna har ett ökat ansvar för att utreda klagomål från patienter så blir det en viktig pusselbit i hela systemet, säger Gabriel Wikström.

Läs också:

Nytt klagomålssystem får grönt ljus

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Privata vårdaktörer anmäler i mindre utsträckning till IVO