Medicinska riksstämman har funnits i över 70 år och är ett inarbetat begrepp för många läkare. Vad är den största skillnaden mellan riksstämman och Framtidens medicin & hälsa?
– Medicinska riksstämman var ju sektionernas program. Sektionerna kom med förslag på symposier till programmet. Nu kommer våra kärnpunkter i Läkaresällskapet att vara basen för programmet som vi utvecklar i samråd med sektionerna. Mötet kommer att vara mycket mer fokuserat än tidigare. Vi tänker oss kanske 30-40 programpunkter totalt, på riksstämman har det varit betydligt fler.


Hur kommer förändringen att märkas på innehållet i programmet?
– Det kommer att handla mycket om ett systemperspektiv på hälso- och sjukvården, om den medicinska kunskapsutvecklingen i samhället, globala perspektiv, läkares kompetensutveckling i stort och så förstås frågor, både professionella och ämnesmässiga, som är gemensamma för en stor del av läkarkåren.

Varför behövs mötesplatsen?
– Det behövs en arena för diskussion och fördjupning utav de här frågorna där läkarkårens bidrag till det medicinska kunskapssamhället och den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling blir tydlig. Och där alla aktörer som är engagerade – politiker, andra vårdprofessioner, beslutsfattare etc – kan mötas. Någon liknande arena finns inte, även om Almedalen på ett sätt fyller ett sådant behov.

Riksstämman tampades ju med sjunkande deltagarsiffror. Hur ska ni se till att den nya kongressen blir livskraftig?
– Vår huvudambition är inte att ha många deltagare eller skapa ett jättemöte. Detta är en arena och ett forum att debattera de frågor som Läkaresällskapet är djupt engagerade i. Vi vill ha ett möte som går ihop ekonomiskt, men har vi 2 000–3 000 intresserade deltagare är vi nöjda. 

Vilka riktar ni er till?
– Läkarnas frågor är i fokus, men vi välkomnar även andra som är intresserade av de här frågorna.

Ni har tidigare sagt att ni ska arbetar med finansieringsfrågan för att fler ska kunna gå. Har ni hittat någon lösning?
– Vi kommer att ta ut en deltagaravgift som täcker kostnaderna för mötet. Sällskapets medlemmar får inte gratis inträde, men det blir ett rabatterat inträde för dem. 

Framtidens medicin & hälsa arrangeras 14-15 november 2017 på Stockholm Waterfront. Programmet presenteras i början av nästa år.