Förutom vårdcentralernas utbildningskvalitet, som normalt ingår i en Spur-inspektion för ST i allmänmedicin, kommer sidotjänstgöring på sjukhusens kliniker att granskas.

– Det är första gången man granskar sidotjänstgöring i ST över huvud taget. Tidigare har man bara frågat ST-läkarna vad de tycker och fått vissa indikationer om vilka kliniker som är omtyckta och inte, säger Gösta Eliasson, Spur-samordnare utsedd av SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.

Sidotjänstgöring är obligatorisk och skiljer sig åt beroende på region. Vid ST i allmänmedicin handlar det vanligen om tjänstgöring vid ögon-, öron-näsa-hals- och barnklinik samt gynekologisk och psykiatrisk klinik.

– Jag tror att det finns en stor förbättringspotential för sidotjänstgöringen, inte bara för ST i allmänmedicin utan även för andra specialiteter, säger Gösta Eliasson.

Förhoppningen är att komma igång med pilotprojektet i januari eller februari nästa år. Sedan ska det utvärderas. Om projektet faller väl ut kan metoden sprida sig till andra regioner och specialiteter.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om läkares specialiseringstjänstgöring från 2015 och 2008 (SOSFS 2015:8 och SOSFS 2008:17) är det obligatoriskt att ST granskas externt, och brister som upptäcks måste åtgärdas. Trots detta är det många specialiteter som ännu inte har granskat sina verksamheter, enligt Gösta Eliasson.

– Det har litegrann gått landstingen förbi. Det är först under de senaste åren som inspektionerna har börjat ta fart.

I Region Gävleborg genomförs länsövergripande inspektioner där alla kliniker och vårdcentraler som har ST-läkare granskas.

– I samband med detta uttryckte studierektorerna i primärvården ett intresse för att granska sidotjänstgöringen i slutenvården, berättar Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg.

Målen för sidotjänstgöring finns beskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter, men uppläggen varierar. I pilotprojektet granskas till en början två kliniker.

– Vi vill ta reda på hur sidotjänstgöringens upplägg och genomförande påverkar kvaliteten eftersom det ibland fungerar lysande och ibland mindre bra. Det är många faktorer som styr och något som man inte undersökt tidigare, säger Maria Palm.

Spur-inspektion

Spur är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Lipus AB, en verksamhet inom Sveriges läkarförbund, samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna.