Läkarna kommer att schemaläggas klockan 07–21 vardagar och omfattas av ett gemensamt avtal som även reglerar ersättningen vid jour och beredskap. Ersättningen kommer att vara samma i hela landstinget och kan inte tas ut under den schemalagda tiden. De lokala avtalen kommer att sägas upp 1 januari 2017.

– Detta kommer att skapa totalt kaos och inte leda till några förbättringar alls. Tyvärr förstår inte landstingspolitikerna det eftersom de inte har tagit reda på fakta, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Det finns en stor poäng med att ha lokala avtal, påpekar Johan Styrud.

– Avtalen har tagits fram och anpassats under lång tid i samråd med läkarkåren för att ge så billig och effektiv vård som möjligt på varje sjukhus. Vi har effektiviserat vården under många år och våra scheman är redan väldigt styrda på bekostnad av bland annat fortbildning och forskning.

Johan Styrud tror att vården i Stockholm nu kommer att bli dyrare och mindre effektiv.

– Vi kommer att ha mindre tid att ägna oss åt bra vård och kommer att behöva locka till oss fler läkare. Var ska vi få tag på erfarna läkare? De växer inte på träd.

Att jour- och beredskapsersättningen kommer att ligga på samma nivå oavsett var man arbetar kommer också att bli problematiskt, tror Johan Styrud.

– Det kommer att leda till stora orättvisor eftersom ersättningen kommer att minska kraftigt på vissa sjukhus där lönerna ligger lågt. Framför allt kommer detta att drabba yngre läkare och jourtunga specialiteter.

Diskussioner kring nya jour- och beredskapsavtal i Stockholms läns landsting har pågått länge, och mött stort motstånd från läkarkåren.

– Vi har framfört sakargument som inte har bemötts med sakargument. Beslutet har fattats på ett mycket tunt underlag och det enda vi har hört är tyckande och tomma ord. Det låter fint när politikerna pratar om det, men vi ser inga fördelar för sjukvården, säger Johan Styrud.

Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting, är av en annan uppfattning.

– På många håll i akutsjukvården arbetar man på ett gammaldags sätt, vi behöver modernisera verksamheterna. Det nya avtalet är en kvalitetssatsning som kommer att leda till en bättre bemanningsmix och läkarkontinuitet över dygnet, säger han.

Han hänvisar till Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård« där det framgår att schemaläggningen inte utgår från patienternas behov.

– Den nya schemaläggningen kommer inte bara att bli bättre för patienterna utan även för vårdpersonalen, som får ökade möjligheter att arbeta i team. Den är dessutom helt i enlighet med det centrala kollektivavtalet, säger Peter Carpelan.

Läs också:

Stockholmsläkare om schemaläggningen: »Vi biter oss i svansen«